7.6. Przywracanie GRUB'a po instalacji Windows

Częstym problemem spotykanym przez użytkowników korzystających na tym samym komputerze z Linuksa i Windows jest niemożność uruchomienia Linuksa (a dokładniej, wyboru uruchamianego systemu operacyjnego) po reinstalacji Windows.

Na dysku komputera, zwykle w tzw. głównym sektorze uruchomieniowym (MBR - Master Boot Record) znajduje się program uruchomieniowy, odpowiedzialny za ładowanie systemu operacyjnego. Linux instaluje tam zwykle program GRUB, pozwalający na wybór ładowanego systemu operacyjnego. Niestety, Windows przy instalacji nie sprawdza czy na dysku są inne systemy - po prostu zapisuje w MBR program ładujący bezpośrednio właśnie Windows.

Poniżej opisano sposób na odratowanie "popsutej" przez Windows instalacji, przy założeniu, że korzystaliśmy z GRUB'a (zobacz też Sekcja 7.5). Jeśli mamy dość nową dystrybucję Linuksa, to raczej na pewno mamy do czynienia właśnie z GRUB'em.

Potrzebna nam będzie płyta CD z Linuksem, z której będziemy mogli uruchomić komputer. Może to być płyta instalacyjna którejś z dystrybucji (jeśli oferuje tryb rescue), może to być jakaś dystrybucja typu live (uruchamiana z płyty CD/DVD) - np. Knoppix. Zakładam jednak, że posłużymy się Timo's Rescue CD Set - niewielką dystrybucją Debiana, przygotowaną specjalnie do ratowania systemu. Poniższa instrukcja jest jednak dość uniwersalna i może być wykorzystana z inną płytą. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów, warto posłużyć się płytą, zawierającą podobną wersję jądra, bibliotek systemowych i GRUB'a jak nasz system (czyli - najlepiej ta sama dystrybucja i z podobnego okresu).

Ostrzeżenie

Nieumiejętne posługiwanie się opisanymi narzędziami może w najgorszym przypadku doprowadzić do niemożności załadowania z dysku jakiegokolwiek systemu czy też utraty danych - przed zastosowaniem proszę dokładnie przeczytać cały opis. Kopię tej instrukcji należy wydrukować, albo mieć otwartą na innym komputerze.

W szczególności niniejsza instrukcja nie może być zastosowana dosłownie, jeżeli masz na dysku oddzielną partycję /boot.

Nie zabieraj się za wykonywanie opisanych tu czynności, jeśli nie znasz znaczenia takich pojęć, jak np. partycja lub nie znasz przynajmniej podstaw korzystania z komend Linuksa - poproś kogoś o pomoc.

Po kolei: