7.15.8. Instalacja usługi Neostrada z wykorzystaniem modemu USB

Poniżej przedstawiono opis instalacji i konfiguracji usługi Neostrada TP z modemem USB Sagem F@st 800 lub Thomson SpeedTouch 330 pod systemem Debian. Dla osób, które używają innych systemów operacyjnych lub/i innego typu modemu polecamy stronę http://neostrada.info/instalacja.php, gdzie zebrano teksty dotyczące różnych sposobów instalacji Neostrady TP.

Uruchomienie Neostrady (zwłaszcza w przypadku modemu Sagem) wymaga zainstalowania kilku dodatkowych pakietów. Najłatwiej jest to zrobić przy użyciu narzędzia apt-get, które automatycznie rozwiąże zależności między pakietami. Jeśli to możliwe, należy zapewnić komputerowi, na którym odbywa się instalacja, tymczasowy dostęp do Internetu. Pozwoli to na użycie repozytoriów z najnowszymi wersjami pakietów oraz ściągniecie plików nagłówkowych jądra (instalacja z modemem Sagem). Jeśli tymczasowy dostęp do sieci nie jest możliwy, potrzebne pakiety wraz z zależnościami należy pobrać w innym miejscu i dostarczyć na przykład na płycie CD. Niezależnie od typu modemu będziemy potrzebowali pakietów hotplug, przyda się też usbutils.

Uwaga! Należy dopilnować, aby pakiet hotplug był w wersji co najmniej 0.0.20040329-22. Wcześniejsze wersje uniemożliwiają wznawianie utraconego połączenia mimo zastosowania opcji "persist". Szczegółowy opis problemu można znaleźć na stronie: http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=302709.

Uruchomienie neostrady wymaga rejestracji - dokonujemy jej po wstępnym skonfigurowaniu połączenia z domyślnym użytkownikiem rejestracja@neostrada.pl i hasłem rejestracja na stronie: rejestracja.neostrada.pl. Potrzebne będą dane takie, jak numer zgłoszenia (taki sam jak pierwsze litery i 6 pierwszych cyf numeru umowy), numer linii telefonicznej, na której jest instalowana usługa, numer PESEL (w przypadku osoby fizycznej) lub NIP nabywcy (w przypadku firmy). Po ich podaniu otrzymujemy identyfikator i numer PIN, podając je z kolei otrzymujemy nazwę użytkownika i hasło. Poniższy opis zakłada, że rejestracji dokonujemy na tym samym komputerze, na którym instalujemy usługę. Wymaga to więc późniejszego przekonfigurowania połączenia z otrzymaną w procesie rejestracji nazwą użytkownika i hasłem. Rejestracji można także dokonać wcześniej, na innym komputerze. Wtedy na etapie konfiguracji powinniśmy od razu podawać prawidłową nazwę użytkownika i hasło. Nazwa użytkownika ma zawsze postać identyfikator@neostrada.pl, podajemy je zawsze w pełnej postaci (a nie sam identyfikator).

7.15.8.1. Przygotowanie linii telefonicznej

Do prawidłowego działania modemy ADSL wymagają, aby wszystkie telefony podłączone do tej samej linii co modem zostały odseparowane przy pomocy odpowiednich filtrów. Dwa takie filtry dołączone są do zestawu instalacyjnego. W wypadku gdy do linii, z której ma korzystać modem, podłączone są więcej niż dwa aparaty telefoniczne można zainstalować filtr przed gniazdkiem (puszką), do której doprowadzona jest linia zewnętrzna, a do modemu poprowadzić stamtąd dodatkowy przewód.

7.15.8.2. Modem Sagem F@st 800

Poniższy opis dotyczy jądra o wersji co najmniej 2.6.15. Opis dla starszych jąder znajduje się w kolejnej sekcji.

Modem F@st 800 obsługiwany jest przez moduł ueagle-atm. Jest on standardowo dostępny w jądrach Debiana. Do uruchomienia go konieczne jest pobranie i zainstalowanie firmware'u. Jest on dostępny na stronie: http://eagle-usb.org/ueagle-atm/non-free/ Można też skorzystać z paczki dostępnej na stronie SZARPa http://szarp.com.pl/download.php

Za załadowanie firmware'u potrzebny jest jeszcze udev lub hotplug. Aby sprawdzić czy są zainstalowane, należy wykonać polecenia:

dpkg -l udev hotplug
O zainstalowaniu pakietu świadczy litera 'i' na początku wiersza z nazwą pakietu. Gdyby żaden z nich nie był zainstalowany, należy zainstalować np. udev
apt-get install udev

Po przygotowaniu firmware'u można podłączyć modem. Jeśli był podłączony wcześniej, należy odłączyć go i podłączyć ponownie. Po wywołaniu polecenia dmesg powinno pojawić się:

[ueagle-atm] pre-firmware device, uploading firmware
[ueagle-atm] loading firmware ueagle-atm/eagleII.fw
[ueagle-atm] firmware uploaded 

Następnie należy przygotować plik /etc/ppp/peers/neostrada z następującą zawartością:

debug
kdebug 1
user rejestracja@neostrada.pl
asyncmap 0
lcp-echo-interval 2
lcp-echo-failure 7
plugin pppoatm.so
0.35
noauth
usepeerdns
noipdefault
defaultroute
holdoff 4
persist
maxfail 25
Jeżeli rejestracja została już wykonana, należy podać otrzymaną nazwę użytkownika w miejsce rejestracja@neostrada.pl.

Do plików /etc/ppp/pap-secrets i /etc/ppp/chap-secrets należy wpisać nazwę użytkownika i hasło. Dla rejestracji będzie to:

rejestracja@neostrada.pl	*  rejestracja	*

Kolejną czynnością jest edycja pliku /etc/network/interfaces. Należy dodać do niego sekcję:

auto pppoa
iface pppoa inet ppp
  provider neostrada
Jeżeli istnieje plik /etc/ppp/resolv.conf, to należy wykonać kopię zapasową pliku /etc/resolv.conf a na jego miejsce podlinkować /etc/ppp/resolv.conf:
mv /etc/resolv.conf /etc/resolv.conf.old
ln -s /etc/ppp/resolv.conf /etc/resolv.conf
Po wykonaniu powyższych czynności można nawiązać połączenie. W tym celu wykonujemy polecenie:
ifup pppoa
Jeśli wszystko zastało wykonane prawidłowo po wykonaniu polecania ifconfig powinny pojawić się komunikaty tej postaci:
ppp0   Link encap:Point-to-Point Protocol 
     inet addr:83.27.227.217 P-t-P:213.25.2.37 Mask:255.255.255.255
     UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:9178 Metric:1
     RX packets:175922 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:144799 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:3 
     RX bytes:18388453 (17.5 MiB) TX bytes:19310312 (18.4 MiB)

7.15.8.3. Modem Sagem F@st 800 - jądra < 2.6.15

Modem Sagem F@st 800 w jądrach starszych niż 2.6.15 obsługiwany był przez moduł ueagle-usb. Poniżej zamieszczamy opis uruchomienia neostrady z wykorzystaniem tego modułu.

Zanim rozpoczniemy właściwą instalację, musimy przygotować pakiety z nagłówkami do używanej wersji jądra oraz programy narzędziowe. Dodatkowo, użyjemy pakietu module-assistant, żeby zautomatyzować proces konfiguracji i instalacji sterowników modemu. Wydajemy zatem komendy:

apt-get install module-assistant
apt-get install eagle-usb-modules-source

Notatka: Uwaga! Jeśli nie mamy dostępu do sieci, pakiety muszą być zainstalowane na komputerze ręcznie, co jest dosyć kłopotliwe, bo np. pakiet eagle-usb-modules-source ma kilka zależności, które należy również ściągnąć i zainstalować.

Gdy mamy zainstalowane oba pakiety, należy przygotować moduły dla naszego systemu. Wywołujemy następujące komendę:

module-assistant -t auto-install eagle-usb
Następnie podłączamy modem do portu USB i instalujemy programy narzędziowe do modemu:
apt-get install eagle-usb-utils
Po zainstalowaniu uruchomi się konfigurator:

Uwaga! Czasami zdarza się, że konfigurator nie ustawi odpowiednio konfiguracji (skrypt startadsl zawiesza się wówczas na dłuższy czas po czym informuje, że nie może nawiązać połączenia). Należy wtedy ręcznie uruchomić skrypt eagleconfig (jest to konsolowy konfigurator modemu) i skonfigurować połączenie powtórnie.

Jeżeli logujemy się po raz pierwszy (używamy loginu/hasła: rejestracja@neostrada.pl/rejestracja), to po uzyskaniu połączenia będziemy mogli wejść tylko na stronę http://rejestracja.neostrada.pl. Należy wówczas przejść przez kilka kroków wg. instrukcji ze strony. Otrzymamy tu nasze nowe, indywidualne hasło i nazwę użytkownika. Wtedy należy zakończyć połączenie i powtórnie uruchomić skrypt eagleconfig, żeby wprowadzić nowo otrzymaną nazwę użytkownika i hasło.

7.15.8.4. Modem Thomson SpeedTouch 330

Uruchomienie Neostrady przy użyciu modemu SpeedTouch wymaga zainstalowania pakietu hotplug. Instalujemy go (jeżeli nie jest zainstalowany) przez wydanie polecenia:

apt-get install hotplug
Sterownik do modemu (moduł speedtouch) we wszystkich nowszych jądrach powinien być już obecny, trzeba natomiast zadbać o ładowanie firmware'u modemu. Firmware najłatwiej skopiować z płytki instalacyjnej dostarczanej przez TP S.A. wraz z zestawie instalacyjnym. Kopiujemy z niej np. do katalogu /tmp plik neostrada_tp.tgz i rozpakowujemy go:
mount /media/cdrom
cp /media/cdrom/Linux/ST330/neostrada_tp.tgz /tmp
cd /tmp
tar xzf neostrada_tp.tgz
Wchodzimy do powstałego po rozpakowaniu katalogu neostrada_tp i rozpakowujemy w nim archiwum ST330_firmware_3012.zip (potrzebny jest do tego program unzip - jeśli nie jest zainstalowany to oczywiście wydajemy komendę apt-get install unzip):
cd neostrada_tp
unzip ST330_firmware_3012.zip
Pliki z firmware są dwa do wyboru. Wszystkie obecnie sprzedawane modele modemu wymagają pliku ZZZL_03.012. Pliku KQD6_3.012 używamy, jeżeli mamy starszą wersję modemu, co można rozpoznać przez wydanie komendy (potrzebna jest program lsusb z pakietu usbutils):
lsusb -d 0x06b9:0x4061 -v | grep bcdDevice
W przypadku starszych modemów powinien zostać wypisany numer wersji 2.00, w przypadku nowszych otrzymujemy 4.00. Można bezpiecznie założyć, że mamy nowszą wersję i sprawdzać tylko jeżeli coś nie działa.

Objawem wskazującym, że próbujemy załadować złą wersję firmware'u, jest następujący komunikat pojawiający się w pliku /var/log/syslog.

... speedtch_upload_firmware: read BLOCK2 from modem failed (-110)!

Dalsze postępowanie zależy od używanej przez nas wersji jądra (sprawdzamy poleceniem: uname -r):

Po wykonaniu powyższych czynności możemy podłączyć modem. W pliku /var/log/syslog powinny pojawić się informacje o zarejestrowaniu sterownika:

... kernel: usbcore: registered new driver speedtch
W przypadku jądra 2.6.10 lub nowszego powinniśmy też zobaczyć komunikaty o pozytywnym załadowaniu firmware:
... kernel: usb 2-3: found stage 1 firmware speedtch-1.bin
... kernel: usb 2-3: found stage 2 firmware speedtch-2.bin
Następnie należy przygotować plik /etc/ppp/peers/neostrada z następującą zawartością:
debug
kdebug 1
user rejestracja@neostrada.pl
asyncmap 0
lcp-echo-interval 2
lcp-echo-failure 7
plugin pppoatm.so
0.35
noauth
usepeerdns
noipdefault
defaultroute
holdoff 4
persist
maxfail 25
Możemy także dodać opcję replacedefaultroute jeżeli chcemy, aby uruchomienie połączenia przez neostradę powodowało zastąpienie ewentualnie używanej innej bramy domyślnej. Należy także zwrócić uwagę na ewentualne opcje zawarte w pliku /etc/ppp/options - najlepiej, aby był on pusty, żeby opcje przeznaczone np. dla modemu telefonicznego nie psuły nam konfiguracji.

Do plików /etc/ppp/pap-secrets i /etc/ppp/chap-secrets dodajemy linię:

rejestracja@neostrada.pl	*  rejestracja	*
Kolejną czynnością jest edycja pliku /etc/network/interfaces. Należy dodać do niego sekcję:
auto pppoa
iface pppoa inet ppp
  provider neostrada
Jeżeli istnieje plik /etc/ppp/resolv.conf, to należy wykonać kopię zapasową pliku /etc/resolv.conf a na jego miejsce podlinkować /etc/ppp/resolv.conf:
mv /etc/resolv.conf /etc/resolv.conf.old
ln -s /etc/ppp/resolv.conf /etc/resolv.conf
Po wykonaniu powyższych czynności można wykonać pierwsze połączenie w celu zarejestrowania się i otrzymania identyfikatora i hasła. W tym celu wykonujemy polecenie:
ifup pppoa
Jeśli wszystko zastało wykonane prawidłowo po wykonaniu polecania ifconfig powinny pojawić się komunikaty tej postaci:
ppp0   Link encap:Point-to-Point Protocol 
     inet addr:83.27.227.217 P-t-P:213.25.2.37 Mask:255.255.255.255
     UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:9178 Metric:1
     RX packets:175922 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:144799 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:3 
     RX bytes:18388453 (17.5 MiB) TX bytes:19310312 (18.4 MiB)

Należy teraz przeprowadzić rejestrację zgodnie z instrukcją dostarczoną w zestawie instalacyjnym. Uzyskany w jej trakcie identyfikator użytkownika i hasło należy zapisać.

Następnie należy wyedytować pliki /etc/ppp/pap-secrets i /etc/ppp/chap-secrets zastępując rejestracja@neostrada.pl przez pełną nazwę użytkownika a rejestracja przez hasło. Plik po edycji powinien wyglądać w następujący sposób:

login@neostrada.pl	*  haslo  *
Uzyskaną nazwą użytkownika należy także zastąpić napis "rejestracja" w pliku /etc/ppp/peers/neostrada.

Kolejnym krokiem jest wyłączenie i ponowne włączenie interfejsu pppoa:

ifdown pppoa
ifup pppoa

W tym momencie Neostrada powinna być w pełni skonfigurowana i gotowa do użycia. Można to sprawdzić wydając ponownie polecenie: ifconfig, które powinno, jak poprzednio, pokazać informacje o skonfigurowanym interfejsie ppp0, lub wydając np. polecenie:

ping google.pl
które powinno wyświetlić komunikaty:
PING google.pl (216.239.39.99) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 216.239.39.99: icmp_seq=1 ttl=236 time=130 ms
64 bytes from 216.239.39.99: icmp_seq=2 ttl=236 time=131 ms
64 bytes from 216.239.39.99: icmp_seq=3 ttl=236 time=132 ms
Aby przerwać wyświetlanie należy nacisnąć Crtl-C.

Ze względu na długi czas synchronizacji modemu, interfejs może nie zdążać skonfigurować się podczas startu systemu. Można temu zapobiec zmieniając plik /etc/network/interfaces na przykład w następujący sposób:

auto pppoa
iface pppoa inet ppp
  provider neostrada
  pre-up while ! grep 'Line up' '/proc/net/atm/speedtch:0' \
    &> /dev/null ; do sleep 1; done
  post-up while ! ifconfig ppp0 &> /dev/null ; do sleep 1; done